DEN INTERNASJONALE KIWANISDAGEN

OneDayKI

Da er Kiwanisdagen avviklet med et meget vellykket lotteri på ICA i Prindal. Vi takker alle som var med og bidro til dette. Inntekten fra lotteriet skal i år gå til et humanitært formål i bydelen som er rettet mot barn og ungdom. Detaljer om dette kommer etter hvert, så følg med på våre nettsider.
Se også bildene fra gårdsdagen. Fotograf denne gangen er vårt medlem Helge Amundsen.

Kiwanis One Day er den internasjonale Kiwanisdagen og faller i år på lørdag 5. april. Denne dagen markerer kiwanianere over hele verden med en ekstra innsats for det frivillige humanitære arbeidet. Vi markerer dagen denne gangen med lotteri på ICA i Prinsdal. Vi har også i år mange fine gevinster.  Inntekten fra lotteriet skal i år gå til et humanitært formål i bydelen. Det må være rettet mot barn og ungdom. Vi tenker oss at pengene skal overrekkes av den personen som vinner talentkonkurransen i forbindelse med Vær Stolt-festivalen. Her plukker vinneren ut det formålet som fyller kriteriene våre og donerer pengene til disse.

Besøk oss på ICA Prinsdal lørdag 5. april mellom kl. 11:00 og 15:00.

Kiwanis International er en humanitær organisasjon med hovedfokus på barn og ungdom i lokalmiljøet. Og aller helst forsøker vi å hjelpe de av disse som faller utenfor. Vi er organisert gjennom en mengde lokale klubber over hele verden. Kiwanis Club Oslo Holmlia er en av disse klubbene og vi forsøker å rette vår innsats til bydel Søndre Nordstrand. Vi er politisk og religiøst nøytrale og kan derfor tre inn i de fleste behov. Alt vårt arbeid er basert på frivillighet og vi mottar ikke offentlig støtte. Vår klubb’s medlemmer er av den oppfatning at denne frivillige innsatsen er særdeles meningsfull og bruker gjerne det meste av sin fritid på dette.

Permalenke til denne artikkelen: http://kiwanisoslosyd.no/2014/03/den-internasjonale-kiwanisdagen/