Kiwanis og Unicef kupper morsdagen

EleminateProsjektet

Søndag 8. februar er det morsdag, da bruker vi i Norge 50 millioner kroner på gaver og blomster. I år ønsker Kiwanis og Unicef at vi heller bruker dagen til å hjelpe mødrene som virkelig trenger det. Sammen med UNICEF skal de bruke dagen til å samle inn penger som skal gå til å utrydde sykdommen stivkrampe. 


60 000 barn og mødre dør hvert år av stivkrampe

– Vi vil gjerne ha besøk, telefon og klemmer på morsdagen, men i år vil vi at barna våre gir gavene til mødre og barn som virkelig trenger det,

Hvert år dør det 60 000 barn og mange av deres mødre på grunn av stivkrampe. Det er like mange barn som fødes i Norge hvert år. Sykdommen kan utryddes og Kiwanis har som mål å samle inn fire millioner kroner i Norge, og 660 millioner på verdensbasis. Da vil Unicef kunne vaksinere 100 millioner barn.

 

Tilbake til utgangspunkt

Det er ikke tilfeldig at man har valgt morsdagen som kampanjedag. Denne dagen som i dag har blitt en kommersiell høytid, ble opprinnelig innstiftet allerede i 1886 av en den unge hjemmeværende Ann Maria Reeves Jarvis i USA. Som et ledd i å forbedre de sanitære forholdene under den amerikanske borgerkrigen, lanserte hun ”Mother’s Work Day”. I Norge ble morsdagen feiret første gang i Bergen 9. Februar 1919.

 

Tar i bruk Facebook for å redde liv

Kiwanis ble etablert i Norge for 50 år siden og består av 63 klubber som årlig deler ut fem millioner kroner til ulike humanitære prosjekter.

– Vår motto: ”Barn først og fremst”, i tillegg til våre aksjoner i Norge, har gitt oss god erfaring med å samle inn midler til gode formål. Vi vil blant annet benytte Facebook får å nå ut med vårt budskap. På denne måten håper vi at barn vil sende en SMS og bidra med 200 kroner, fremfor å kjøpe en gave eller blomst til sin mor. 200 kroner vil gi vaksine til 20 barn og gi deres mødre en trygghet om at barnet ikke dør av stivkrampe.

 

Se link til film av Kiwanis-mor her:

https://www.unicef.no/nyheter/10804/ta-morsdagen-tilbake

 

FAKTA OM KIWANIS

 

Kiwanis Norge – 50 år med frivillig arbeid

Norges første klubb, Kiwanis Club Oslo ble etablert i 1964. Kiwanis i Norge består av 63 klubber med 1340 medlemmer som alle arbeider for å skaffe midler og hjelpe enkeltpersoner og grupper, som av ulike grunner ikke får nødvendige støtte og hjelp fra stat og kommune. Årlig deles det ut fem millioner kroner til humanitære prosjekter.

– Våre medlemmer jobber med å hjelpe folk til å få en bedre og mer meningsfylt hverdag, og vi fokuserer særlig på å barn og unge. 50 års erfaring har gitt oss en bekreftelse på at modellen vår fungerer, og at hjelpen kommer frem. Dessverre blir ikke behovet for våre tjenester mindre, derfor ønsker vi oss flere medlemmer som vil bruke litt av sin fritid på å hjelpe andre. Frivillighetsarbeidet i Norge er fortsatt en viktig del av vår kultur, men vi ser at vi må organisere arbeidet annerledes slik at flere unge kommer med, sier Hilde Meyer i Kiwanis.

 

2015 blir et år med mange markeringer for Kiwanis. Kiwanis-dukken som er delt ut til barneavdelinger på Norske sykehus runder 20 år, Kiwanis Norden fyller 50 og Kiwanis International med rundt 600 000 medlemmer i 80 land fyller 100 år. På verdensbasis samler organisasjonen inn 750 millioner kroner årlig og det legges ned 18 millioner timer på frivillig arbeid hvert år.

Permalenke til denne artikkelen: http://kiwanisoslosyd.no/2015/02/sms-aksjon-for-eliminate/