Eliminate-prosjektet

Hva er Eliminate-prosjektet:

  • Prosjektet er Kiwanis International’s globale prosjekt som har som mål å eliminere stivkrampe blant mødre og nyfødte (MNT) fra jorden overflate.
  • Kiwanis samarbeider med unicef om å gjøre en global innsats for å utrydde denne sykdommen. Unicef utfører det operative arbeidet. Kiwanis er medaktør i finansieringen av prosjektet gjennom sitt nettverk av lokale klubber rundt i hele verden. Målet er å finansiere 110 mill. USD innen 2015.

Fakta om stivkrampe (maternal/neonatal tetanus):

  • 160 barn dør hver dag av stivkrampe. En baby dør hvert 9. minutt.
  • Tre doser stivkrampevaksine gir immunitet mot sykdommen.
  • Når mor blir vaksinert, blir også hennes fremtidige barn beskyttet mot stivkrampe.
  • Det koster 10 kroner å gi beskyttelse til mor og hennes fremtidige barn.
  • Lykkes prosjektet, reddes 61 millioner mødre og barn.
  • Eliminering betyr ikke mer enn ett tilfelle av MNT per 1000 levendefødte.
  • I øyeblikket gjenstår 30 land før vi kan si at sykdommen er utryddet. Det betyr at det nytter.

Permalenke til denne artikkelen: http://kiwanisoslosyd.no/eliminate-prosjektet/