Tilbake til Hva gjør vi?

Kiwanismodellen Oslo Syd

Kiwanismodellen Oslo Syd– intet barn på utsiden

Kiwanis synes at alle barn skal ha de beste oppvekstmuligheter uansett familiens situasjon.

KiwanismodellenKiwanismodellen er et lavterskeltilbud til familier i bydel Søndre Nordstrand som av ulike årsaker ikke har mulighet til å gi sine barn et tilbud som andre barn og familier tar som en selvfølge. Også i vår bydel finnes det en relativt stor gruppe barn og ungdom som faller utenfor de ordinære fritidstilbudene som finnes.

Vi vet at barn og ungdoms oppvekstsvilkår kan ha stor innvirkning på hvordan deres voksne liv vil bli.

Vi vet at vanskelig oppvekstsvilkår over tid kan sette uønsket preg på barn og ungdom – at fattigdom kan «arves».

 

Med denne viten synes det viktig at fattigdom som samfunnsproblem bør fjernes eller i hvert fall gjøres så lite som mulig. Noe bør altså gjøres så fort som mulig. Mens vi venter på at samfunnet skal løse dette ønsker Kiwanis, i mellomtiden og i samarbeid med andre, å bidra til at flest mulig barn skal ha gode oppvekstsvilkår. Dette er det Kiwanismodellen dreier seg om. Kiwanismodellen et fellesprosjekt i Kiwanis District Norden, og derfor har Kiwanis Club Oslo Syd satt i gang sitt prosjekt.

 

Vi har pr. i dag innledet et uformelt samarbeid med bydelens sosiallærere på grunnskoletrinnet. De er etter vår oppfatning i første linje på å fange opp støttebehov. Vi ser frem til videre utvikling av dette samarbeidet.

 

Noen få eksempler på hvordan Kiwanismodellen Oslo Syd fungerer:

  • Støtte til brukerbetaling på aktivitetsskolen.
  • Støtte til medlemsavgift i lag og foreninger.
  • Støtte til utstyr i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Modellen vil være under løpende utvikling avhengig av hvilke behov som dukker opp underveis. Vår visjon er hele tiden å bedre barn og ungdoms oppvekstsvilkår i bydel Søndre Nordstrand.

 

Ved å støtte vår klubb kan du være med å realisere denne visjonen i bydel Søndre Nordstrand.

Dette gjør du enkelt:
Logg deg inn i din nettbank og opprett fast betaling/oppdrag til kontonummer 1503.74.06942 (Kiwanismodellen Oslo Syd).
Frekvens og beløp bestemmer du selv (for eksempel månedlig, Kr. 100)
I meldingsfeltet skriver du: Fast giver.
Bekreft dette og dermed er du igang.

Distrikt Nordens norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver – etter skattelovens § 6-50.
Det betyr at du kan få skattereduksjon for gaver til oss. Beløpet må være minimum 500 kroner i løpet av inntektsåret.
Ønsker du å benytte deg av denne muligheten, må du kontakte oss på kmodellen@kiwanisoslosyd.no slik at vi kan få nødvendig informasjon om deg.

Nå kan du også Vippse støtte. Les også på:

Vipps

12479

Midlene som tilføres Kiwanismodellen Oslo Syder øremerket og går i sin helhet tilbake til tiltak rettet mot gruppen barn og ungdom i bydelen som tidligere nevnt.

 

Med kiwanishilsen
Kiwanis Club Oslo Syd

Permalenke til denne artikkelen: http://kiwanisoslosyd.no/hva-gj%c3%b8r-vi/kiwanismodellen-oslo-syd/